ÁSZF

Amennyiben Ön viszonteladóként (HerbaTherapy Partner) kíván regisztrálni a HerbaTherapy Kft. webáruházába (www.partner.herbatherapy.hu) és igénybe kívánja venni a szolgáltatásainkat (webáruház szolgáltatás), kérjük figyelmesen olvassa el jelen Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF). A regisztrációval egyidejűleg a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy az ÁSZF-et megismerte és annak minden pontját magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Megrendelő által a regisztráció során elfogadott ÁSZF iktatásra nem kerül, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, amelyet rendszerünkben elektronikusan nyilvántartunk. Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató a Megrendelőt, legközelebbi a webáruházba történő belépésekor tájékoztatja. A webáruház működésével, a rendelés és szállítás általános folyamatával kapcsolatosan itt tájékozódhat. Amennyiben nem ért egyet és nem fogadja el jelen ÁSZF -et, úgy kérjük, hogy ne regisztráljon és ne vásároljon webáruházunkban.

1. Irányadó jog
2. A szerződő felek
3. Az ÁSZF célja
4. Az ÁSZF nyelve
5. Az ÁSZF tárgyi, területi és időbeli hatálya
6. Az ÁSZF elfogadása a Megrendelő részéről
7. A Webáruház-szolgáltatás igénybevétele
8. A szerződés létrejötte
9. A Megrendelő jogai, kötelezettségei
10. Adatvédelem, adatbiztonság
11. Az ÁSZF módosítása
12. Záró rendelkezések

1. Irányadó jog

A Webáruház általános szerződési feltételei a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Megrendelő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos magyar jogszabályok irányadóak, így különösen:

 • az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII tv.,
 • az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;
 • az 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: új Ptk.);
  rendelkezései külön kikötés nélkül is irányadóak.

2. Szerződő Felek

Az ÁSZF az alábbi Felek között jön létre határozatlan időre:

2.1. A Szolgáltató:

Cégnév: HerbaTherapy Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: HerbaTherapy Kft.

Székhely: 1148 Budapest, Vezér utca 148-150. fszt. 3.

Képviselője: dr. Koroknai Katalin

Cégjegyzékszám: 01-09-329985

Nyilvántartó Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Szerződés nyelve: magyar

Adószám: 26520395-2-42

Közösségi adószám: HU26520395

Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató: OTP Bank Nyrt.

Pénzforgalmi számla száma: 11717009-22470559-00000000

E-mail: info@herbatherapy.hu

Weboldal: www.partner.herbatherapy.hu

a továbbiakban, mint Szolgáltató

2.2. A Megrendelő:

Az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a Webáruház-szolgáltatást Magyarország területén veszi igénybe, azaz a Webáruház internetes felületén regisztrálja magát és e felületen keresztül árut, szolgáltatást rendel, vásárol. A továbbiakban, mint Megrendelő.

2.3. A Szállítók:

 1. GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.)
 2. Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.)

(Továbbiakban: Futárszolgálat)

A Futárszolgálat áruinkat a saját általános szerződési feltételeik alapján szállítják, a webáruházban a befejezett rendelés szerint közölt árakon, az alábbiak szerint:

Viszonteladó vásárlók részére: minimum nettó 35.000,- Ft / megrendelés esetén a kiszállítás díjmentes, amennyiben a csomag súlya nem haladja meg az 5 kg-ot. Nettó 35.000,-Ft / megrendelés érték esetén a kiszállítás díja a webshopban feltüntetett mindenkor érvényes kiszállítási díj. A kiszállítási díj a vásárlás során kiállított számlán kerül feltüntetésre. Amennyiben a csomag súlya meghaladja az 5 kg-ot, úgy a szállítási díj előzetes tájékoztatás alapján, a Megrendelőt terheli.

3. Az ÁSZF célja

A Szolgáltató által meghatározott ÁSZF célja, hogy:

 • részletesen szabályozza a Webáruház-szolgáltatásai és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket;
 • a Szolgáltató és a Megrendelő szerződéses jogait és kötelezettségeit;
 • és egyéb, a Webáruház-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

4. Az ÁSZF nyelve

A szerződés nyelve: magyar

5. Az ÁSZF tárgyi, területi és időbeli hatálya

a) Tárgyi hatály

Az ÁSZF kiterjed:

 • minden olyan „elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra”, amelyet a Szolgáltató a webáruházon keresztül nyújt a Megrendelők részére; továbbá
 • ehhez kapcsolódóan a Szolgáltató és Megrendelő jogaira, kötelezettségeire.
 • továbbá a Webáruház működésének minden lényeges paraméterére;

b) Területi hatály

A jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást kizárólag – tekintet nélkül az internet globális jellegére – „Magyarország területére irányuló” szolgáltatásként nyújtja és kizárólag a Webáruház internetes oldalán keresztül leadott, szállítási címként Magyarország területére címzett megrendeléseket fogadja el. Magyarország területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás lehetőségét a Szolgáltató egyedi elbírálás alapján vállalja, és a megrendelés teljesítését előzetes rendezéséhez kötheti.  

c) Időbeli hatály

Az ÁSZF és annak minden módosítása a Szolgáltató által a webáruház honlapján nyilvánosságra hozatalától, annak „közzétételétől” hatályos, és annak Szolgáltató általi visszavonásáig, avagy az ÁSZF következő módosításáig érvényes. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást biztosítja.

6. Az ÁSZF elfogadása a Megrendelő részéről

Az ÁSZF Megrendelő által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Megrendelő a szolgáltatást igénybe veszi, azaz a webáruház honlapján regisztráltatja magát, és az ÁSZF megismeréséről, elfogadásáról akként nyilatkozik, hogy az internetes felületen erre megjelölt rubrikát bejelöli. Ha a Szolgáltató a Megrendelő utolsó belépése óta eltelt idő alatt az ÁSZF-t módosította, a Megrendelőt a változásról belépéskor értesíti, így a Megrendelőnek a következő rendelés leadása előtt az új ÁSZF-t újra el kell fogadnia.

7. A Webáruház-szolgáltatás igénybevétele

Szolgáltató a Megrendelő részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webáruház-szolgáltatást.

7.1. A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya:

A Szolgáltató által nyújtott Webáruház-szolgáltatás kizárólag Magyarország területére irányuló szolgáltatásnak minősül!

7.2. A regisztrációhoz szükséges adatok: 

7.2.2. Viszonteladói regisztráció

Kötelező adatok:

Egyéni, illetve társas vállalkozás esetén: cégnév, székhely, adószám, nyilvántartási vagy cégjegyzékszám, email cím, jelszó, kapcsolattartó (vezetéknév, keresztnév, telefonszám),  irányítószám, város, utca, házszám

Minimálisan szükséges mellékletek (kitöltve, aláírva, szkennelve szükséges feltölteni): vállalkozói igazolvány vagy igazolás (egyéni vállalkozók); cégkivonat, aláírási címpéldány (cégek), szakirányú végzettséget igazoló diploma, oklevél.

Viszonteladóként regisztrálhat: gyógymasszőr, gyógytornász, természetgyógyász, fitoterapeuta, kineziológus, pszichológus, orvos, fogorvos, logopédus, egyéb fizikai közérzetet javító szolgáltatás nyújtó vállalkozó.

Viszonteladó lehet továbbá, akinek fő tevékenységi körébe tartozik az élelmiszer, bio- és reformélelmiszer, gyógynövény és gyógyhatású készítmények kereskedelme. Működési engedélye vagy kereskedelmi tevékenységről szóló igazolása az alábbi TEÁOR számokra szól vagy azokat tartalmazza: 4711, 472, 478, 4791, 4773, 4774, 4775, 861, 862,869, 9602, 9604.

Viszonteladói regisztráció esetén, a regisztráció befejezése külön véglegesítést, jóváhagyást igényel, melyet a Herbatherapy Kft. munkatársa végez. Hiányosan, nem megfelelően kitöltött regisztráció (pl: mellékletek) esetén a regisztráció visszautasításra kerül.

Vásárlási limit:

Kereskedelmi lista áraink (nagykereskedelmi ár) igénybevételéhez a vásárlási limit vásárlásonként minimum nettó 10.000,- Ft. A webáruház rendszere ezen összeghatár alatti megrendelést nem véglegesíti.

A webáruházban a szolgáltató feltűnteti a termék nevét, leírását és a termékről fotót jelenít meg. A megjelenített termékképek, eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelnek. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a www.partner.herbatherapy.hu oldalon megjelenő termékkép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

7.3. A rendeléshez szükséges további adatok és lehetőségek:

 • Kupon beváltás funkció: amennyiben rendelkezik beváltható kuponkóddal, itt lehetséges megadni/beváltani. Írja be kuponkódját a mezőbe és kattintson a zöld pipára.
 • Kosár ürítése funkció: a kosár ürítése gombra történő kattintás után tudja kitörölni a teljes kosarát.
 • Számlázási cím: itt szükséges megadni a számlázáshoz szükséges adatokat
 • Szállítási mód: itt lehetséges kiválasztani, a szállítási módot. Egy szállítási mód jelölhető meg. A csomag nem megbontható.
 • Szállítási cím: itt lehetséges megadni a szállítási címet.
 • Fizetés módja: a fizetés online bankkártyás fizetéssel lehetséges.
 • Megjegyzések: megjegyzést lehet írni a kiszállítással, átvétellel, stb. kapcsolatban.

7.4. A szolgáltatás igénybevétele

 1. A megrendelések leadása a Webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges a www.partner.herbatherapy.hu weboldalon. A partner által más formátumban leadott rendeléseket a weboldalon a Szolgáltató nem fogad el.
 2. A termékek mellett feltüntetett ár az adott árucikk bruttó vételára, amely már az általános forgalmi adót is tartalmazza, azonban nem tartalmazza a házhozszállítás díját.
 3. Amennyiben valamely termék ára minden gondosság ellenére hibásan kerül feltüntetésre – különösen a nyilvánvaló elírások, az általános forgalmi értéktől jelentősen eltérő vagy rendszerhiba folytán megjelenő árak, – akkor Szolgáltató nem köteles a megrendelt terméket hibás áron szállítani, hanem a Megrendelő tájékoztatása mellett felajánlja a helyes áron történő kiszállítást. Amennyiben ez a Megrendelőnek nem felel meg, elállhat a szerződéstől.
 4. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 5. Az árucikkek mellett található fotók szimbolikus fotók, az árucikkek csomagolása, megjelenése ettől eltérhet.
 6. A termékekhez tartozó termékleírások nagyobb részét a gyártók bocsátották rendelkezésre, illetve kisebb részben a csomagolásról és egyéb, mások által is elérhető, nyilvános forrásokból származnak. Ezek pontatlanságáért, téves információért vagy elírásért felelősséget Szolgáltató nem vállal.
 7. Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a megrendelt termék a Megrendelő saját céljaira (általa elgondolt célra) felhasználható-e vagy sem. A Megrendelő kötelessége megvizsgálni azt, hogy a termék a saját felhasználási céljainak megfelel-e vagy sem.
 8. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben, indoklás nélkül. Ebben az esetben Megrendelő elállhat a szerződéstől.
 9. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja a Megrendelőt terheli, kivéve ha a Szolgáltató előzetesen vállalta a szállítás költségét. Szolgáltató a csomag újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén indítja el!

7.5 A termékek feletti tulajdonjog átszállása

A termékek feletti tulajdonjog a termék átvételekor száll át a vásárlóra, amennyiben a vásárló a termék vételárát hiánytalanul megfizette.

8. A szerződés létrejötte

8.1 Általános jellemzők:

A szerződés a Szolgáltató által üzemeltetett Webáruház felületén történő regisztrációval, a jelen szerződési feltételek és az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával jön létre. A Webáruházban történő vásárlás feltétele a regisztráció. A megrendelés akkor jön létre, amikor a Megrendelő a megrendelést végső formájában jóváhagyja, az internetes felületen a Szolgáltató részére elküldi. A Szolgáltató a megrendelések beérkezésekor fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció adatainak valódiságának vagy értelmezhetetlenségének ellenőrzése során, a megrendelés adatait törölje, és a feladott megrendelést érvénytelennek minősítse. A Szolgáltató a szerződést nem iktatja, nem tárolja, magatartási kódexnek nem minősül, abban nem vesz részt.

8.2 Regisztráció:

A Megrendelő a Webáruház-regisztráció során adatai megadása, valamint az ÁSZF és az Adatvédelmi nyilatkozat elfogadása után rendelkezik a rendelés leadásának technikai lehetőségével, vásárolhat a termékkínálatból. A Megrendelő a termékkínálatból a webáruház felületén bejelentkezés nélkül is szabadon válogathat, azonban vásárolni kizárólag regisztráció és bejelentkezés után tud.

8.3. Megrendelés, vásárlás:

A Megrendelő a Webáruházban terméket kosarába helyezni, megrendelést leadni, vásárolni csak a bejelentkezést követően e-mail címének és jelszavának megadásával tud. A megrendelés az internetes felületen kijelölt gomb (Ellenőrzés szakasz, „véglegesítés”) aktiválásával történik. A megrendelés akkor tekinthető megtörténtnek, ha a megerősítést követően a Megrendelő visszaigazoló e-mail-t kap a rendelés befogadásáról.

Amennyiben Szolgáltató a megrendeléstől számított, legkésőbb 24 órán belül nem igazolja vissza Megrendelő részére a megrendelés tényét, úgy Megrendelő a szerződéstől elállhat. Az elállás tényéről, Szolgáltató minden esetben írásos (e-mail: info@herbatherapy.hu) visszajelzést kér Megrendelőtől, amelyből Megrendelő és az érintett megrendelése egyértelműen beazonosítható. Szolgáltató, kizárólag írásban fogadja el a szerződéstől elállás tényét.

8.4. Megrendelés módosítása, törlése:

A 2001. évi CVIII. törvény szerint a Webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről a megrendelés leadásakor a megrendelő felé azonnal értesítést küld. Amennyiben a Megrendelőhöz a visszaigazoló értesítés 24 órán belül nem érkezik meg, akkor a Megrendelő ajánlattételi kötöttségei megszűnnek. A Szolgáltató a rendelés teljesítésének megkezdéséig lehetőséget biztosít a Megrendelőnek, hogy rendelését módosítsa, amennyiben a Megrendelő a visszaigazoló e-mailben észreveszi, hogy valamelyik terméket tévedésből rendelte meg, illetve mást rendelt, mint szeretett volna. Ebben az esetben Megrendelőnek azonnal jeleznie kell Szolgáltató felé a tévedést, a kiküldött visszaigazoló e-mailre válaszolva vagy az info@herbatherapy..hu e-mail címen.

Szolgáltató a rendelés teljesítésének megkezdéséig lehetőséget biztosít a Megrendelőnek rendelése visszavonására is a kiküldött visszaigazoló e-mailre válaszolva vagy az info@herbatherapy.hu-ra küldött nyilatkozatával, egészen addig, amíg Szolgáltató át nem adja Megrendelő csomagját a futárszolgálatnak kézbesítésre. Megrendelő az átadásról minden esetben e-mailben értesül. Ezt követően a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet az irányadó.

8.5. Fizetési feltételek:

Megrendelő a vásárolt áru és szolgáltatás ellenértékét online bankkártyás fizetés segítségével teljesítheti. Szolgáltató jogosult a fiókot öt egymást követő meghiúsult megrendelés esetén előzetes figyelmeztetés után törölni.

Az online bankkártya felület szolgáltatója: SumUp EU Payments UAB, amely a Litván Nemzeti Bank engedélyezte elektronikuspénz-kibocsátó intézmény (az engedély száma 56, kibocsátásának dátuma 2019. augusztus 27.). Bejegyzett cím: Konstitucijos Ave. 21B, 08130 Vilnius, Litvánia. Cégkód: 305074395.

8.6. Sikertelen kézbesítés esetén:

Általános kiszállítási határidőnél a szállító két alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést a Szolgáltató minden esetben érvénytelennek nyilvánítja és törli.

9. A Megrendelő jogai, kötelezettségei

9.3. Szavatosság

A megrendelt termékekre az új Ptk. 6:159. § szabályai szerint Szolgáltató szavatosságot vállal. Hibás teljesítés esetén Megrendelő kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztatja Szolgáltatót. Hibás teljesítés esetén a megrendelést az új Ptk. 6:159. § meghatározott szavatossági sorrend szerint Szolgáltató: – elsősorban kicseréli – ha a cserére nincs mód, úgy Megrendelő választása szerint árengedményt ad, vagy Megrendelő a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését.

A Termékvisszaküldési lap letölthető az alábbi linkről.

A szállítási költséget Szolgáltató nem fizeti vissza. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs.

Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek Szolgáltatót terhelik.

9.4 Panaszkezelés

Reklamációt az info@herbatherapy.hu email címre történő levél megküldésével lehetséges. A panasz elbírálása és annak érdemben való megválaszolása legfeljebb 10 (tíz) munkanap lehet. Minden beérkezett véleményre reagálunk és minden általunk, illetve szállítóink által elkövetett hiba esetén a legnagyobb rugalmassággal – vásárlóink érdekeit szem előtt tartva – járunk el ügyfélszolgálatunkon keresztül.

10. Adatvédelem, adatbiztonság

10.1 Adatvédelmi nyilatkozat:

A Szolgáltató a regisztráció során megadott személyes adatokat, a mindenkor hatályos adatvédelmi irányelvei alapján kezeli. Az adatvédelmi irányelvek a www.partner.herbatherapy.hu/adatvedelem weboldalon érhetők el.

Kérjük, hogy regisztráció vagy megrendelés előtt, minden esetben olvassa el!

Megrendelő a Regisztráció gomb megnyomásával feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az ÁSZF-et, az Adatvédelmi tájékoztatót elolvasta, megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek ismerte el.

11. Az ÁSZF módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF -et részben vagy egészben bármikor módosítsa.

12. Záró rendelkezések

12.1. A szerződés megszűnése

Megrendelő felhasználói fiókját bármikor egyedi elhatározás alapján törölheti. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezéseit nem tartja be, a szerződést egyoldalúan felmondja. Szolgáltató felhívja Megrendelő figyelmét, hogy a szerződés megszűnése után is tárolja a Megrendelő korábbi megrendeléseit és a kiállított adóügyi bizonylatokat, számlákat, amelyen Megrendelő adatai szerepelnek. Tekintettel az adóügyi jogszabályok előírásaira.

12.2. Felelősség

Megrendelő teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel Megrendelő gondoskodik jelszava megfelelő titokban tartásáról. Megrendelő ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez. Ennek bizonyítása Megrendelő feladata.